WJ2O Master QSO Logging Program är bland de främsta vad gäller DOS-baserade loggprogram. Det lanserades 1985 och har använts av tusentals radioamatörer över hela världen.

Utvecklingen av programmet avslutades under mars 2001, och den sista versionen 3.51.3 är nu släppt som "Freeware".


Till följd av att programmet inte längre säljs, hänvisar vi till den engelska
delen av vår webbplats för mer utförlig teknisk information.


Filhämtning

Fullt fungerande version 3.51.3. 
"Allt i ett" (wd3513.zip - Komplett - 1,9 Mb)
- eller -
Innehållet på installationsdisk 1 (wd3513_d1.zip - 1 Mb)
Innehållet på installationsdisk 2 (wd3513_d2.zip - 900 kb)

Priser

Programmet är gratis att ladda hem. (Se ovan) Om du vill ha ett exemplar med vanlig post, se prislistan nedan.

Beskrivning Pris
Utskriven manual SEK 100
Diskett med den senaste versionen (nyinstallation / uppgradering) SEK 50

Porto (inom Sverige) och moms är inkluderade i ovanstående priser.

Vi skickar antingen mot postförskott (postförskottsavgift tillkommer) eller efter förskottsbetalning till vårt postgiro 629 39 06-1 (Jonit).